Göteborgs Handels-och Sjöfarts Tidning   Fredag 18 februari 1983, Nr 7

 

JACQUELINE NOWICKA - Blå Stället, Angered

 

Konsten att teckna är konsten att välja bort, skall någon ha sagt- det vill säga att slå ner på det väsentliga i ett motiv och ta fram det så enkelt och direkt som möjligt. Och så är det som Jacqueline Nowicka arbetar, att döma av de teckningar med göteborgsmotiv som hon visat i Blå Stället. Med fina, känsligt, impulsiva linjer noterar hon huvuddragen i ett stadsmotiv, bara precis  så mycket  att där  husvolymerna och bildrummet finns där, resten är ljus. Och det är ett Göteborg sett en främlings ögon man möter, sett med nyfiket upptäckande öga - ett exotiskt   Göteborg med vacklande kyrktorn (St Pauli-kyrkan) eller sylvasst  stigande tornspiror (Gårda 1979). Delvis också  ett försvinnande  Göteborg, som i Linnéplatsen 1981, där två teckningar, den mindre hakad på den större, visar kvarter som nu håller på att rivas.

I några av dessa bilder kommer också färgen in, finstämt varma akvarelltoner eller kraftigare och mer klangfulla insatser, som i Olskroken från Redbergsvägen. Några oljemålningar var också med, en pastost målad, frisk och mustig Mölndals kyrka, i ett par andra stadsutsikter med något mera luftlöst täta färger.

 

TORD BAECKSTRÖM

 

 

Husvärlden, Nr 4, 1982, 20 DEC, AB Göteborgshem-personaltidning

Det är tur att begåvade händer håller i en pensel, ritpenna och på ”lediga stunder” till eftervärlden bevarar miljöer som försvinner, hus som rivs och jämnas med marken. Vi återger ett par teckningar, som Husvärlden förvärvat publiceringsrätten till. Teckningar är utförda av vår medarbetare här på HK, JACQUELINE  NOWICKA, skolad  vid konstakademin i Warszawa och arkitektutbildad på Chalmers i Göteborg. Det är gamla Olskroken, som Jacqueline hjälper oss att komma ihåg. Minns och njut av pennans linjer på omslagets sista sidor !

 

RUNE ARONSON, THORE BENGTSSON