"Ett Judiskt hus i Polen, 2013", collografi,  28 x 26 cm

BILDER

KONTAKT

C.V

Klicka på bilden för att se nästa bild....

Recensioner